Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség

Végéhez érkezik a Blight

Blight vége
Végéhez érkezik a Blight

Utolsó negyedévébe a lép a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség ún. Blight stratégiai projektje.

Az Interreg magyar-horvát határmenti támogatási projektek történetében most, az Interreg V-Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014–2020-as időszakában nyílt először lehetőség arra, hogy a térségben erre a típusú támogatásra a versenyszféra szereplői, a vállalkozások is pályázzanak, és így közvetlen finanszírozást kapjanak a programból.

A program célkitűzése: a „KKV-k versenyképességének fokozása, a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének támogatás

A programban támogatást nyert, és megvalósult fejlesztések egyértelműen hozzájárultak az együttműködési programban megfogalmazott célkitűzésekhez. A B Light program összesen 67 kis- és középvállalkozás 31 együttműködési projektjét támogatta magyar és horvát oldalról, amelyek összesen 7,45 millió euró támogatásban részesültek.

Ez a lehetőség nagyon új volt és sok kihívást rejtett magában, pl. a nyelvismeret, az adminisztráció és hatékony partnerség felépítésének terén. A Blight stratégiai program keretében igénybevehető támogatás hatékony és jó fejlesztési eszköz.

Hatékonysága nem csak abban rejlett, hogy kimondottan magas, 75%-os támogatási intenzitás mellett tudták a térség vállalkozói a pályázati támogatást igénybe venni, hanem abban is, hogy a határon átnyúló együttműködés keretein belül megvalósuló fejlesztések vállalkozói szemléletformáló erővel bírtak pl. a partnerség területén, valamint innovatív, magas hozzáadott értékkel rendelkező termékek és szolgáltatások megvalósulását és piacra lépését támogatták a határmenti térségben.

A horvát oldalról 33, a magyar oldalról 34 vállalkozás összesen 7,45 millió euró vissza nem térítendő támogatást kapott projektjeik megvalósítására, melyek összértéke 10,03 millió euró. Ez a befektett összeg a határmenti térség gazdaságának fejlődése szempontjából is jelentősnek tekinthető.
További hírek