Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség

Interreg V-A B Light / A programról

 Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 tagja az Európai Területi Együttműködési (ETE) programok által alkotott hálózatnak, amely az új tervezési időszakban ismét az Interreg elnevezést kapta, és amely az EU kohéziós politikájának fontos részét képezi. Az ETE programok az országok és régiók határain átívelő problémák kezelésével hozzájárulnak az EU általános gazdasági, szociális és területi kohéziójához. Az ETE programok célja – többek között – a közös identitás előmozdítása, a fizikai tér integrálása, a kiegyensúlyozott fejlesztés, valamint a szakpolitikák és az irányítás összehangolása. A célok elérése érdekében, ezek a határon átnyúló együttműködési programok, közös fejlesztési terveket fogalmaznak meg – a határrégiókban – és ezek végrehajtására intézkedési tervet dolgoznak ki.

A mostani együttműködési program a Magyarország-Horvátország (IPA) Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 utóda. Hasonlóan az előző programidőszakhoz, Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának évétől, a program társfinanszírozását mindkét tagállamban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrása fedezi. Így az európai kohéziós politika végrehajtását szabályozó elvek, szabályok és eljárásrendek teljes köre alkalmazandó erre az együttműködési programra. A korábbi IPA (előcsatlakozási támogatási eszköz) néhány speciális szabálya és eljárásrendje kivételével a 2007-2013-as programidőszak tapasztalatainak túlnyomó többsége a jelenlegi program esetében is helytálló, s céljait és tartalmát tekintve mintegy folytatása az előző programnak.

Program szintű szervezetek

A B Light Konstrukció (továbbiakban a Konstrukció) tekintetében a következő szervezetek felelősek a végrehajtásért:

Támogatásfelügyeleti Bizottság (TB/MC)

A Támogatásfelügyeleti Bizottság (TB/MC) az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program fő döntéshozó szerve, a program megvalósítási területén fekvő megyék és az illetékes állami szervek képviselőiből áll. A Támogatásfelügyeleti Bizottság (TB/MC) feladata a Konstrukció jóváhagyása, az egyes projektek végrehajtásának ellenőrzése, döntéshozatal a változtatásokról – a Támogatási Szerződéssel összhangban.

A Támogatásfelügyeleti Bizottság (TB/MC) munkáját a Közös Titkárság (KT/JS) segíti. A Közös Titkárság (KT/JS) a Vezető Kedvezményezettől (HAMAG-BICRO) kap meg minden szükséges információt a B Light Konstrukció előrehaladásával kapcsolatosan.

Irányító Hatóság (IH/MA)

Az Irányító Hatóság (IH/MA) viseli az Együttműködési Program, beleértve a B Light Konstrukció végrehajtásának teljes felelősségét. Az Irányító Hatóság IH/MA a Magyar Miniszterelnöki Hivatal, amelynek a székhelye Budapest, Magyarország. Az Irányító Hatóság IH/MA a konstrukció támogatási szerződésének az aláírója, felelőssége és illetékessége a támogatási szerződéssel összhangban annak folyamatos ellenőrzése.

Hitelesítő Hatóság (HH/CA)

A Hitelesítő Hatóság (HH/CA) felelősséggel tartozik a kiadási bizonylatok és kifizetési kérelmek jóváhagyásáért.

Auditor Hatóság (AH/AA)

Az Auditor Hatóság (AH/AA) független az Irányító Hatóságtól és a Hitelesítő Hatóságtól, felelősséggel tartozik az irányítási és ellenőrzési rendszer hatékony működésének igazolásáért, beleértve a Konstrukció és a Light Projektek ellenőrzését is.

Közös Titkárság (KT/JS)

A Közös Titkárság (KT/JS) az az adminisztratív szerv, amely az Irányító Hatóságot (IH/MA) és a Támogatásfelügyeleti Bizottságot (TB/MC) segíti. A Közös Titkárságot (KT/JS) a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.-nél állítják fel. Székhelye Budapesten van, de vannak kihelyezett, kapcsolattartást szolgáló pontok Čakovec, Osijek és Pécs városokban.

Kedvezményezettek

A Konstrukció a partnerség tekintetében illeszkedik az általános határokon átívelő projektekhez: van egy fő kedvezményezett (TB/MC) és több kedvezményezett.

Fő kedvezményezett (TB/MC): HAMAG-BICRO Horvát Ügynökség a Kis- és Közepes Vállalkozókért, Innovációért és Beruházásokért nevű ügynökség.

A Fő Kedvezményezett (FK/LB) viseli a felelősséget a Konstrukció végrehajtásának teljes koordinálásáért, összhangban az Irányító Hatósággal (IH/MA) aláírt támogatási szerződéssel.

Kedvezményezettek: megyei szintű vállalkozásfejlesztési ügynökségek

A Kedvezményezettek felelnek a projekt tevékenységek koordinálásáért a saját megyéikben.

A Kedvezményezettek fő feladata, hogy népszerűsítsék és tudatosítsák a Konstrukciót a KKV-k körében a határ menti területen és hogy aktív szerepet játszanak projektek generálásban: promóciós események, B2B (business to business) találkozók és konzultációk megszervezésével annak érdekében, hogy a potenciális Light Partnereket és Light Projekt kezdeményezéseket beazonosítsák.

A Kedvezményezettek részt vesznek mind a Light Koncepciók (első forduló), mind pedig a Light Projekt tenderek (második forduló) értékelésében és tagjai a Kiválasztási Bizottságnak.

A kedvezményezettek a következők:

Magyarországon

Baranya megye:

Somogy megye:

Zala megye:

 

Horvátországban

Osijek-Baranja és Vukovar-Srijem megyék:

Szlavónia és Baranya Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft. (Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.; Regional Development Agency of Slavonia and Baranja Ltd.) http://www.slavonija.hr/

Virovitica-Podravina és Požega-Slavonia megyék:

VIDRA Virovitica-Podravina megyei Regionális Fejlesztési Ügynökség

(VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske zupanije; VIDRA Virovitica-Podravina County`s Development Regional Agency) http://ravidra.hr

Koprivnica-Križevci és Bjelovar-Bilogora megyék:

PORA Podravina és Prigorje Regionális Fejlesztési Ügynökség

(PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji; (PORA Regional development agency of Podravina and Prigorje for promotion and implementation of development activities in Koprivnica Križevci County) http://www.pora.com.hr

Međimurje és Varaždin megyék:

Medimurje Regionális Fejlesztési Ügynökség

(Regionalna razvojna agencija Međimurje; (Regional Development Agency Međimurje) http://www.redea.hr

 

Magyarország - Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program
B Light - Beneficiary Light Grant Scheme
Interreg - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Megjegyzés: Jelen honlap az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A honlap tartalma kizárólag az Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és/vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.