Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség

Interreg V-A B Light / Potenciális pályázók

Light Partnerek – az együttműködő vállalkozók

A Light Partnerek azok a kedvezményezett KKV-k, amelyeket egy két fordulós (a 4. felhívási körben egyfordulós) kiválasztási folyamaton keresztül választanak ki arra, hogy a Konstrukcióból támogatást kapjanak.

A Light Partnernek a 651/2014/EU Rendelet 1-es mellékletében meghatározott kis- és középvállalatok (KKV-k) kategóriájába kell tartoznia.

Magyarországon KKV-knak nevezzük azokat a vállalkozásokat, amelyeket a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény §3. bekezdése határoz meg. Horvátországban a KKV-k meghatározását a kisgazdaság fejlesztéséhez szükséges kezdeményezésekről szóló törvényrendelet 2. cikkelye tartalmazza (Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva – NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13). Ezen rendeletek alapján a közepes-, kis- és mikro vállalkozások mind kedvezményezettjei lehetnek a Konstrukciónak.

Az egyes Light Projektben együttműködő Light Partnereknek egymástól független és önálló vállalkozásoknak kell lenniük, ahogy azt a 651/2014/EU Rendelet, 1-es melléklet 3. cikke előírja. Egyetlen Light Projekt keretében partner-, vagy egymáshoz kapcsolódó vállalkozások nem kaphatnak céltámogatást.

Mindegyik Light Partnernek kell, hogy legyen bejegyzett székhelye vagy telephelye a program területén (NUTS III szintű megyék) és ott kell tevékenységet végezniük:

magyar oldalon:

horvát oldalon:

A Light Projektben megvalósuló tevékenységét a fenti programterületen kell kifejteniük a Kedvezményezetteknek. Ha a Light Partner székhelye nem a fenti programterületen került bejegyzésre, csak a fiók szervezete, úgy a Light Partner fiók szervezetének a Light Koncepció benyújtásától számított minimum egy éve kell működnie a programterületen (a cég bejegyzési dokumentumai alapján).

Partnerségi követelmények

Egy Light Projekt legalább 2 együttműködő Light Partnerből kell, hogy álljon; a Light Partnerek maximum száma 4. Mindegyik Light Projektnek legalább egy partnert kell tartalmaznia a határ mindkét oldaláról.

Mint az általános a határokon átívelő együttműködési projekt-partnerségek esetében, itt is mindegyik Light Projekt-partnerségét kiegyensúlyozottá kell tenni a Light Partnerek közötti racionális és hatékony munka- és felelősség-megosztással. Ahhoz, hogy a partnerség működőképes és hatékony legyen, közös szükségletek és célok mentén tevékenykedő partnereket kell összegyűjtenie. A speciális ismeretet és szakértelmet végig biztosítani kell.

A Light Projektben minimálisan elvárt együttműködési szint három fő elemet, újítást jelent:

Az „Ansoff mátrix” alapján az üzleti együttműködés-intenzitás alábbi szintjeit lehet megjelölni a Light Projektek tekintetében (a legalacsonyabbtól a legmagasabb intenzitásig haladva):

PIACI BEHATOLÁS (PENETRATION): A Light Partnerek egy már meglévő terméküket, technológiájukat vagy szolgáltatásukat meglévő piacukra viszik, anélkül hogy belépnének egymás piacára vagy egy harmadik piacra. Ez kizárólag promóciós célú piaci behatolás, amely az adott termékről, technológiáról vagy szolgáltatásról adhat pontosabb ismeretet a meglévő piacon. - ez NEM ELÉGSÉGES a B Light Konstrukcióban megszerezhető támogatásra.

PIACFEJLESZTÉS (MARKET DEVELOPMENT): Új piacot találni egy már létező terméknek: egy már kifejlesztett terméket, technológiát vagy szolgáltatást új piacra vinni (vagy a partner országban vagy egy harmadik országban), amelyet a projekt együttműködés tesz lehetővé. Ebben az esetben az egyik Light Partner a tulajdonosa a terméknek, a másik az új piachoz való hozzáférést biztosítja (saját országában vagy egy harmadik országban. – Ez FELTÉTELHEZ KÖTÖTTEN ELÉGSÉGES, abban az esetben, ha az új piacra való belépés nem jelenti egyúttal azt is, hogy a Light Partner egy már létező piacán csökkenti a jelenlétét, hanem növekedést generál a teljes eladás tekintetében.

TERMÉKFEJLESZTÉS (PRODUCT DEVELOPMENT): Egy új termék bevezetése egy már létező piacra: A Light Partner egy új terméket, technológiát vagy szolgáltatást vezet be egy olyan piacra, ahol az egyik Light Partner már jelen van. Az új termék esetében mindkét Light Partner termékfejlesztőnek számít, függetlenül attól, hogy a termék egyikőjük már meglévő piacára kerül. Ebben a fajta együttműködésben a termék előállításának kifejlesztése adja az együttműködés hozzáadott értékét. Ez a típus ELÉGSÉGES a B Light Konstrukcióban a támogatáshoz jutás tekintetében.

DIVERZIFIKÁCIÓ (DIVERSIFICATION): Egy új termék fejlesztése egy új piacra: úgy a kifejlesztett termék, mint a technológia vagy szolgáltatás és az általa elért piac is új. Ez a típus képviseli a legelőrehaladottabb együttműködési formát, amely számos modalitási opciót magába foglal: egy (vagy több) Light Partner fejleszti a terméket, a többi Light Partner hozzáférést biztosít az új piachoz, amely vagy a partner országokban található vagy más országokban. Ez az az együttműködési szint, ahol több, mint két Light Partner együttműködése szükséges. Ez a típus MAXIMÁLISAN ELÉGSÉGES a B Light Konstrukcióból való támogatáshoz jutás tekintetében.

Felhasználható támogatás

A B Light projektből finanszírozott EU hozzájárulás, vissza nem térítendő támogatásnak számít.

Az elszámolható költségek maximum 75%-át lehet támogatásként lehívni a B Light Konstrukció keretein belül, a fennmaradó összeg a Light partnerek saját hozzájárulása.

A Light Projekt megvalósítása során minden Light Partnernek kötelessége a teljes költségvetés 25%-át biztosítani saját hozzájárulásként. 

A saját forrást bármilyen pénzügyi forrásból lehet biztosítani (pl.: folyószámlán elhelyezett pénzből, banki kölcsönből), kivéve más Európai Uniós vagy nemzeti társfinanszírozásból származó támogatásból.

A Light Projektek Light Partnerekre kivetített minimum és maximum kerete: (a 4. felhívási körben ezek az összegek eltérőek! Kérjük, hogy ellenőrizze a 4. kör felhívási dokumentációját a pontos és részletes információkért!)

  Teljes költség Maximum ERFA támogatás (75%)
Minimum per Light Partner EUR 40,000 EUR 30,000
Maximum per Light Partner EUR 180,000 EUR 135,000

Ha az együttműködés teljes költsége meghaladhatja a 180.000 eurós költséget Light partnerenként, akkor ebben az esetben a maximum érték fölé eső költség NEM MINŐSÜL a Light Projekten belül elszámolható költségnek. Mivel az ÁFA nem elszámolható, minden költséget ÁFA nélkül kell értelmezni.

 

Magyarország - Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program
B Light - Beneficiary Light Grant Scheme
Interreg - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Megjegyzés: Jelen honlap az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A honlap tartalma kizárólag az Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és/vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.