Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség

Interreg V-A B Light / Pályázás és kiválasztás

A Light Projekteket két lépcsőben (a 4. felhívási körben egylépcsőben), nyílt eljárásban, pályázat útján választják ki (Felhívás a Light Koncepciók benyújtására és Felhívás a Light Projekt Javaslatok benyújtására). A 4. felhívási körben kizárólag Light Projekt Javaslatok benyújtásával történik a pályázás.

Az első kiválasztási lépcső (Light Koncepció) - 4. felhívási körben nem releváns!

Az első kiválasztási lépcső (Light Koncepciók) kizárólag a Light Projekt tartalmi aspektusaira koncentrál. A Light Koncepciót az együttműködő KKV-k nyújtják be; ezen a ponton még nincsenek különösebben komoly adminisztrációs kötelezettségek. Ez lehetővé teszi a résztvevő KKV-k számára, hogy elkerüljék a szükségtelen projekt-fejlesztéssel járó erőfeszítéseket. A Light Koncepciók elkészítésében a megyei szinten működő hét vállalkozásfejlesztési ügynökség nyújt segítséget (a „Kedvezményezettek”). A Light Koncepciót az együttműködő KKV-k közösen készítik el (Light Partner-jelöltek). A Light Koncepciók nyelve angol.

A Light Koncepciót bármelyik együttműködő Light partner benyújthatja a B Light Platform felületén keresztül, úgy, hogy feltölti a Light Koncepciót a) Word formátumban és b) kitöltve, aláírva, beszkennelve PDF formátumban. A Light Koncepció formanyomtatványa letölthető innen (Light Project Proposal Form).

A Light Koncepciók benyújtása folyamatos, évente minimum két értékelési időszakkal lehet számolni. A részletekről és a határidőkről bővebben tájékozóthat a Felhívás a Light Koncepciók benyújtására elnevezésű dokumentumban.

A Light Koncepciók értékelése és elbírálása a következőképpen zajlik:

 

A második kiválasztási lépcső (Light Projekt Javaslat)

Az első kiválasztási lépcsőben sikeresen teljesített Koncepciókat a második szakaszban részletesebben, alaposabban ki kell dolgozni. Ebben segíti a javaslatot benyújtót a KPTL (angolul EPSF). Az így elkészült dokumentációt Light Projekt Javaslatnak nevezzük. A második lépcsőben ezek a javaslatok kerülnek elbírálásra.

A Kiválasztási Testület által jóvá hagyott Light Koncepcióval tehát közös munka kezdődik, melynek résztvevői a KPTL és a partner vállalkozók. Itt főleg és elsősorban arra irányul a segítség, ami a két vagy több partner „gyengesége”, ha van ilyen, illetve, amiben kérik a külső szakértelmet.

A Light Projekt Javaslatok benyújtásának határidejét a Felhívás Light Projekt Javaslat benyújtására elnevezésű dokumentum tartalmazza. A benyújtás a B Light Platform online felületén történik itt.

A Light Projekt Javaslatot az együttműködő KKV-k közösen készítik el a KPTL segítségével, amelynek szakértői a Light Partner jelölteknek ingyenesen állnak rendelkezésére. A Light Projekt Javaslatot angol nyelven kell benyújtani.

A Light Projekt Javaslatot bármelyik együttműködő Light Partner benyújthatja, úgy, hogy annak kitöltött Excel nyomtatványát is feltölti az aláírt és beszkennelt tanúsítványokkal valamint az összes kötelező kiegészítő dokumentummal együtt.

A Light Projekt Javaslat formanyomtatvány letölthető innen.

A Light Projekt Javaslat benyújtása folyamatos, évente két értékelési periódussal számolva. A részleteket és a határidőket a Felhívás Light Projekt Javaslat benyújtására elnevezésű dokumentumban találja.

A Light Projekt Javaslatok értékelése és bírálata az alábbiak szerint zajlik.

 

Magyarország - Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program
B Light - Beneficiary Light Grant Scheme
Interreg - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Megjegyzés: Jelen honlap az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A honlap tartalma kizárólag az Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és/vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.