Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség

SHARE Interreg Europe

372 000 000 Ft Európai Unió

PGI02325


A SHARE projekt azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse a kulturális örökséggel foglalkozó szervezetek munkáját, hiszen egyre jelentősebb erőfeszítéseikbe kerül az érintett örökségek gondozása, megőrzése, a modern kor közönségének megfelelő kiszolgálása. Ennek érdekében innovatív, egyúttal okos (smart) és fenntartható megoldások kidolgozására van szükség.

 

A kulturális örökség sokfélesége - a múzeumoktól az építményekig, az archívumokig, a kulturális útvonalakig és eseményekig - az európai identitás és a társadalmi integráció lenyomata. Ez különleges szerepet játszik az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégiai célok elérésében is, tekintettel arra, hogy ez nemcsak a kultúrában, hanem a társadalmi és gazdasági fejlődésben, a kohézióban, az oktatásban, a turizmusban és az innovációban is releváns. A látogatók és a lakosok által okozott lenyomatok ezen örökségi helyszíneken egyre nagyobb kihívások elé állítják az örökségvédelmi szakembereket, az intézményeket és az érdekelteket, hogy a kulturális javakat és a körülötte levő területeket megvédjék, ugyanakkor azok mindenki számára hozzáférhetőek is legyenek.

A SHARE névre keresztelt projekt, mely INTERREG EUROPE támogatás keretében valósul meg 2017-2020 között, célja a városi környezetben a kulturális örökséggel kapcsolatos szakpolitikai tapasztalatok cseréje annak érdekében, hogy azonosítsák a bevált gyakorlatokat és az innovatív módszereket a fenntartható és intelligens megközelítés kialakítása érdekében. A projekt olyan módszereket céloz meg, amelyek segítségével az intelligens városok projektjeit hatékonyan lehet javítani azáltal, hogy a városi központok kulturális eszközeihez intelligens és fenntartható programot hoz létre.

A tapasztalatcsere módszere a meglévő szakpolitikai eszközök, az európai szakpolitikai körvonalak és bevált gyakorlatok felülvizsgálatán alapul, és magában foglalja az egyes partnerek területén elvégzendő konkrét kutatásokat. Az interregionális cserefolyamatok eredményét, amely 24 hónapot vesz igénybe a projekt 1. fázisában, 6 cselekvési terv készül, amelyek jelzik a SHARE eredményeinek sikeres beintegrálását a főbb szakmapolitikai dokumentumokba, különös tekintettel a 4 ERFA forrásra. A partnerek különböző állami szerveket, ügynökségeket és oktatási központokat képviselnek, amelyek Európa kulturális örökséggel és intelligens városokkal foglalkozó 7 országot képviselnek, és elkötelezik magukat arra, hogy a projekt eredményeit hatékonyan megosztják a helyi érdekcsoportokkal, valamint a helyi szakpolitikákat végrehajtó intézményekkel, illetve gondoskodnak a cselekvési tervek nyomon követéséről a projekt 2. fázisának kétéves időszakában.

Olasz, spanyol, román, angol, svéd, horvát és magyar partnerek egyeztetnek tapasztalatcserék és jó gyakorlatok átvételén keresztül, valamint minden régióban helyi cselekvési terv készül, így a megcélzott szakpolitikai eszköz – jelen esetben a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) releváns részének –fejlesztésére készülnek javaslatok.

 

A program keretében a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft rendezvényszervezési feladatokat lát el, tájékoztatókat készít.


Vissza


További projektjeink

Ős-Dráva Program

Projekt megvalósításának összege:

0 Ft Európai Unió Ős-Dráva Program

Kincses Baranya Fesztivál

Projekt megvalósításának összege:

5 000 000 Ft Baranya Megyei Önkormányzat Kincses Baranya Fesztivál

Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020

Projekt megvalósításának összege:

3 875 000 000 Ft Európai Unió Interreg V-A B Light