Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség

Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020

3 875 000 000 Ft Európai Unió

Interreg V-A B Light


Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 tagja az Európai Területi Együttműködési (ETE) programok által alkotott hálózatnak, amely az EU kohéziós politikájának fontos részét képezi. Az ETE programok az országok és régiók határain átívelő problémák kezelésével hozzájárulnak az EU általános gazdasági, szociális és területi kohéziójához. Az ETE programok célja – többek között – a közös identitás előmozdítása, a fizikai tér integrálása, a kiegyensúlyozott fejlesztés, valamint a szakpolitikák és az irányítás összehangolása. A célok elérése érdekében ezek a határon átnyúló együttműködési programok közös fejlesztési terveket fogalmaznak meg a határrégiókban, és ezek végrehajtására intézkedési tervet dolgoznak ki.

A Beneficiary Light Konstrukció (The Beneficiary Light Grant Scheme, BLGS) egy vállalkozásfejlesztési támogatási konstrukció, amelyet speciálisan az „Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020” – programra terveztek.

Speciális célok:

• Egy főre jutó bruttó hozzáadott érték (GVA/BÉH) növekedése a program területen működő ipari és szolgáltatási szektorban.

• A KKV-k nemzetközi tevékenységének ösztönzése.

• A KKV-k versenyképességének növelése.

• Harmadik féllel aláírt szerződéses üzleti megegyezés.

• Üzleti együttműködések létrehozása: közösen kifejlesztett termék, technológia vagy szolgáltatások, beszállítói láncok, közös marketing tevékenység, közös vállalat kiépítése.

• A vállalkozás eladási értékének növelése.


Vissza


További projektjeink

SHARE Interreg Europe

Projekt megvalósításának összege:

372 000 000 Ft Európai Unió PGI02325

Ős-Dráva Program

Projekt megvalósításának összege:

0 Ft Európai Unió Ős-Dráva Program

Kincses Baranya Fesztivál

Projekt megvalósításának összege:

5 000 000 Ft Baranya Megyei Önkormányzat Kincses Baranya Fesztivál